LIÊN HỆ

ASTOCO INVESTMENTS LTD
CANADA: 425 ACADIE
Dieppe, NB. E1A 1H4
Tel: (506) 961 7058
Fax: (506) 858 8457
Email: dan@astoco.com
VIETNAM: Saigon Trade Center
19th Floor, Suite 1
37 Ton DucThang, District 1
Ho Chi Minh City
Tel: (84 8) 2220 3016
Fax: (84 8) 2220 3017
HP: +84 905 46 36 36
DPH CONSULTANTS Co., Ltd
Saigon Trade Center
19th Floor, Suite 1
37 Ton DucThang, District 1
Ho Chi Minh City
Tel: (84 8) 2220 3016
Fax: (84 8) 2220 3017
Email: phuong@astoco.com
HP: +84 903 64 80 68
+84 973 81 98 77
 
 
 

Quý khách vui lòng điền vào form dưới đây để đặt lịch tư vấn hoặc gửi các yêu cầu của quý khách đến công ty.