GS.TS TÔN THẤT ĐÁN

 

 

Email: Dan@astoco.com

 

 

Website: www.astoco.com

 

Tóm tắt tiểu sử

Tiến sĩ Kinh tế học (Summa Cum Laude) và Cử nhân luật tại trường Đại học Sorbonne, Paris.

Nhà cố vấn kinh tế, tài chính, kinh doanh quốc tế (cho các doanh nghiệp Canada và Việt Nam).

Nguyên Giảng viên Kinh tế và Tài chính quốc tế Canada (Đại học Moncton, Đại học Laval, Đại học Montreal HEC, UQUAM) và các đại học khác ở châu Phi, châu Á và châu Âu.

Thành viên của các khóa học Quản lý giảng dạy do các trường Đại học ở Canada tổ chức và được tài trợ bởi Cơ quan Phát triển Quốc tế Canada (CIDA) và Chương trình phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP), cho Văn phòng Chính phủ Việt Nam trong quá trình đổi mới kinh tế (Đổi Mới) trong những năm 1990, được coi là nguồn gốc của quá trình phát triển kinh tế nhanh chóng ở Việt Nam trong những năm gần đây.

Nguyên Giáo Sư danh dự thỉnh giảng (Visiting Professsor) Cao học Quản lý ở Phi Châu dùng ngôn ngữ Pháp (Francophone Africa).

Nguyên thành viên HĐQT, NB Investment Management (Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư NB, Canada) với hơn 7 tỷ đô la thuộc quyền quản lý.

Nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị chính sách đầu tư của trường Đại học Moncton, (quản lí quỹ tài sản hơn 100 triệu đô la).

Nguyên Cố vấn kinh tế cho công ty phần mềm và truyền thông VASC, thuộc tập đoàn VNPT, Việt Nam.

Nguyên chuyên gia Kinh Tế cho Tòa Án Tối Cao bang New Brunswick, Canada.

 

Nguyễn Lê Đông Phương

 

Giám đốc công ty DPH Consultants

LS. VAUGHAN DE KIRBY

Tác giả của cuốn sách <The EB-5 Investor’s Guide to a Green Card>

Luật sư ROBERT C. DIVINE

 

 

Nguyên Giám đốc Sở Di Trú và nhập tịch Mỹ (USCIS), có 24 năm kinh nghiệm về luật di trú, tác giả của luận án 1600 trang về thực hành nhập cảnh thực tiễn, Phó Chủ tịch IIUSA, hiện đang làm việc tại Hiệp Hội Luật Sư Nhập Cư Mỹ EB-5, và thường xuyên đại diện cho khách hàng trong các vấn đề đầu tư nhập cư.

LUẬT SƯ LOUIS BOLDUC

 

 

 

Nguyên chuyên gia Bộ Di Trú Quebec, Canada.

Luật Sư Martin Aubin

Luật Sư Martin Aubin

Hội luật sư tỉnh bang New Brunswick, Canada.