Hai mối bận tâm chính của nhà đầu tư EB-5 đã được chúng tôi giải đáp

Hai mối bận tâm chính của nhà đầu tư EB-5 đã được chúng tôi giải đáp
Hai mối bận tâm chính của nhà đầu tư EB-5 đã được chúng tôi giải đáp: I. THẺ XANH Kế hoạch kinh doanh (Exemplar) của dự án Four Seasons đã được chính phủ Mỹ phê duyệt. Bây giờ chúng tôi có 230 thẻ xanh đã sẵn sàng cho 230 nhà đầu tư EB-5 đủ tiêu chuẩn. II. HOÀN TRẢ VỐN Đối với việc hoàn trả vốn, chúng tôi sở hữu 50.5% vốn đầu tư, chỉ nợ vay từ EB-5 dưới 49.5%, đây là cấu trúc vốn đảm bảo...
More